Tuesday, 21 August 2012

HBEF1503 Masyarakat & Tamadun

Dasar Pendidikan Negara

1.1  pengenalan
Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia (Banci 2010) menunjukkan jumlah penduduk Malaysia adalah seramai 28.3 juta.  Jumlah tersebut merangkumi 91.8 peratus warganegara dan 8.2 peratus bukan warganegara.  Warganegara Malaysia terdiri daripada kumpulan etnik Bumiputera (67.4 %), Cina (24 %), India (7.3 %) dan Lain-lain (0.7 %).  Dalam kalangan warganegara Malaysia, Melayu merupakan kumpulan etnik utama di Semenanjung Malaysia iaitu 63.1 peratus.  Iban mencatatkan 30.3 peratus daripada jumlah keseluruhan warganegara di Sarawak, manakala Kadazan/Dusun merekodkan sebanyak 24.5 peratus di Sabah.  Islam merupakan agama yang dianuti oleh sebilangan besar rakyat Malaysia dengan perkadaran 61.3 peratus.  Sebagai negara berbilang kaum, antara agama lain yang dianuti ialah Buddha (19.8 %), Kristian (9.2 %) dan Hindu (6.3 %).  

Monday, 20 August 2012

Seksyen 114A

Datuk Seri Dr Rais Yatim (Sumber - Wikipedia)KUALA LUMPUR: Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan, Datuk Seri Dr Rais Yatim berkata, tidak ada sebab untuk rakyat takut dengan peruntukan Sekyen 114A Akta Keterangan 1950 kerana ia dilaksanakan berdasarkan anggapan fakta dan bukannya anggapan bersalah.