Sunday, 13 January 2013

The Last Tycoon (2012)Genre: Drama
Pengarah: Wong Jing
Pelakon-pelakon: Chow Yun-fat, Huang Xiaoming, Sammo Hung, Francis Ng, Yuan Li, Yuan Quan, Monica Mok, Feng Wenjuan, Gao Hu, Xin Baiqing

Monday, 7 January 2013

BBPP1103 - Prinsip Pengurusan (OUM)

Assignment September 2012
(Persekitaran Membuat Keputusan) 
1.0  pengenalan
Masyarakat hari ini adalah masyarakat berorganisasi, yakni masyarakat yang tersusun dan berperaturan.  Manusia dilahirkan di dalam organisasi, menerima pelajaran di dalam organisasi dan kebanyakan daripada masa dihabiskan di dalam organisasi seperti di rumah, pejabat, syarikat, persatuan dan sebagainya.  Oleh kerana masyarakat moden pada hari ini lebih mengutamakan rasionalisasi, keberkesanan dan prestasi, maka peranan organisasi semakin kritikal dan mencabar.  Salah satu peranan yang dilakukan oleh organisasi ialah dengan mengkordinasikan kegiatan manusia di dalam organisasi dengan sumber yang ada supaya dapat diolah melalui kepimpinan atau pengurusan yang berkesan dan berkebolehan.